LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Parvulari Sarrià, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a
disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions
que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i
de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc
web sobre quines són les condicions d’ús.Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es
compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen,
així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.
Parvulari Sarrià, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que
pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris
d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de
Parvulari Sarrià, S.L..

1. DADES IDENTIFICADORES

Nom del domini: parvularisarria.com
Nom comercial: Parvulari Sarrià, S.L.
Denominació social: Parvulari Sarrià, S.L.
NIF: B61330312
Domicili social: C/ Ifni, 8 , 08034 BARCELONA (BARCELONA)
Telèfon: 932033899
e-mail: laura@parvularisarria.com
Inscrita al Registre (Mercantil/Públic):

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició,
compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips,
text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o
autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben
degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com
inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o
parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització
escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es
considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al
lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de
qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza
expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc
web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de parvularisarria.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat
intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència
de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del
RESPONSABLE.
Per efectuar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de
propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web,
pot fer-ho a través del correu electrònic laura@parvularisarria.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació
publicada al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o
introduïda per un tercer aliè al RESPONSABLE.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el
servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades
funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del
web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única
finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de
l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter
personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui
el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot
permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees,
serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrarse
a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit,
controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són
prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà
cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i per
mostrar-vos publicitat personalitzada segons un perfil elaborat a partir dels vostres hàbits
de navegació (per exemple, pàgines visitades). A tots els usuaris que visiten el web se’ls
informa de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un banner flotant. En cas d’acceptar-ne l’ús,
el banner desapareixerà, encara que en tot moment podran revocar el consentiment i
obtenir més informació tot consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de
cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions
del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que
el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus
llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests
continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui
transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant
immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del
contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a
títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes
socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera
independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del
que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris,
autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau,
bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o
internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri
que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem
que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot
garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no
obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de
programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o
circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini
utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un
ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un
fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet processar les dades
posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el
nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web,
l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web
o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se
sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la
resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals
més propers a BARCELONA.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
Parvulari Sarrià, S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa
que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27
d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:
Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions
comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades
amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi
arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades
personals.
Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que
faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a
la pàgina web del RESPONSABLE.
Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:
Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí
informatiu.
Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i
tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.
Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi
hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva
destrucció total.
A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al
desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats
amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i
d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.
Quins són els teus drets?
Els drets que té l’USUARI són:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al
seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Parvulari Sarrià, S.L.. C/ Ifni, 8, – 08034 BARCELONA (Barcelona). E-mail: laura@parvularisarria.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER
L’USUARI
Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats
amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten
expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la
seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és
voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa
responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que
són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades,
no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al
tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a
l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i
adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es
tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per
aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i
llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de
Parvulari Sarrià, S.L.. C/ Ifni, 8, – 08034 BARCELONA (Barcelona). E-mail: laura@parvularisarria.com

Parvulari Sarrià, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa
que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27
d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
Finalitats del tractament: segons s’especifica en l’apartat de cookies que s’utilitzen en aquest lloc web.
Legitimació del tractament: per consentiment de l’interessat (art. 6.1 GDPR).
Criteris de conservació de les dades: segons s’especifica en l’apartat de cookies utilitzades al web.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte en cookies propietat de
tercers o per obligació legal.
Drets que té l’Interessat:
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu
tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Parvulari Sarrià, S.L.. C/ Ifni, 8, – 08034 BARCELONA (Barcelona). E-mail: laura@parvularisarria.com