El període d’adaptació és el temps que triga un infant a assimilar els canvis produïts en l’entorn fins que s’hi acomoda. Quan els pares decidiu portar-lo a l’escola, ho feu amb la motivació i la finalitat que s’iniciï en el procés de socialització amb nens i nenes de la mateixa edat. Però l’arribada a l’escola suposa un gran canvi per a l’infant: es produeix una separació de les persones del seu entorn més immediat, on es movia en un ambient segur i estable… i es troba en un espai, materials… molt diferents on entra en relació amb nens, nenes i amb adults que no coneix, cosa que li genera inseguretat, nerviosisme, temor…

El procés és molt diferent en cadascun, depenent d’experiències anteriors; contactes amb altres infants, familiars… caràcter, actitud dels pares… Hem d’acceptar i respectar el temps que necessiti per acomodar-se a la nova situació. Hi ha infants que en uns pocs dies han superat aquesta etapa i, en canvi, uns altres hi necessitaran més temps. És un procés natural i personal que fa per ell mateix i heu d’estar atents a les necessitats que demani per oferir-li la vostra ajuda i el vostre suport. Els pares també participeu d’aquest procés i la vostra actitud és molt important. Hi haurà sentiments contradictoris, però heu d’estar convençuts dels beneficis que l’escola els aporta i confiar en el docent que els atendrà. Malgrat que cregueu que amb les vostres paraules es calmaran, pot ser que pugueu transmetre-li un altre missatge amb el llenguatge no verbal.

Per als docents també és una etapa  plena de responsabilitat. El nostre objectiu és que identifiquin l’escola i la relació amb els seus iguals com a promotors de noves experiències i aprenentatges, que els ajudaran a desenvolupar totes les seves capacitats.

Treballarem per crear un ambient càlid i segur i poder aconseguir així el grau més elevat de confiança amb vosaltres i els vostres fills /es.

A continuació us presentem una sèrie d’orientacions que poden ajudar-vos.

– Oferir al docent les dades del vostre fill/a que calguin per conèixer-lo.

– Els dies previs a l’entrada a l’escola, no introduirem alteracions en les rutines ( tornar de viatge, mudança, canviar d’habitació…)

– L’assistència al centre es farà de manera contínua, començant amb poques hores i anar, gradualment, ampliant l’horari o seguir el pla d’adaptació que tingui l’escola.

– Els primers dies serà convenient que hi vagi amb l’objecte d’aferrament, perquè li aportarà seguretat i confiança, l’hi retirarem a poc a poc.

– Respectar l’horari d’entrada. Els comiats seran afectuosos, però breus, i evitarem gestos de preocupació i pena.

– Complir l’horari de recollida perquè l’infant no se senti abandonat.

– No se li han de prometre coses que no es puguin complir “compro el pa i vinc a recollir-te”, serà enganyar-lo i perdrà la confiança dipositada en nosaltres.

– Escoltar l’experiència d’altres pares que han superat el procés dóna tranquil·litat.